Over de Schola Laudunensis

De Schola Laudunensis is eind 2005  opgericht in Leiden, en legt zich toe op het uitvoeren van een zo oorspronkelijk mogelijke vorm van het Gregoriaans. Voor komende optredens zie onze Agenda, voor optredens uit het verleden zie Optredens.

LITURGISCHE AUTHENTICITEIT

Het Gregoriaans, hoe ‘authentiek’ gezongen ook, kan niet volledig tot zijn recht komen buiten de liturgie waarvoor het bedoeld is en waaraan het dienstbaar dient te zijn. De Schola Laudunensis wil een brug vormen tussen de grotendeels gescheiden werelden van de oude muziek en de kerk. De Schola verzorgt vier of vijf missen of diensten per jaar. Kerken die van de diensten van het koor gebruik willen maken, kunnen contact opnemen via ons email adres.

MUZIKALE AUTHENTICITEIT

Sleutel voor die oorspronkelijkheid zijn de oudste handschriften die de Gregoriaanse melodieën in neumen noteren. De Schola werkt waar mogelijk vanuit deze bronnen. Dit semiologische uitgangspunt komt ook tot uiting in de naam van het koor: laudunensis verwijst naar de stad Laon, ontstaansoord en bewaarplaats van het handschrift Laon 239, een Graduale uit de tiende eeuw.

De Schola wordt begeleid door de zangpedagoge Margot Kalse. Zij was ruim zeven jaar werkzaam als zangdocent aan de opleiding Early Vocal Music van het conservatorium van Tilburg en is artistiek leider van het vocaal ensemble Trigon, dat Middeleeuwse geestelijke muziek bestudeert en uitvoert.

LID WORDEN?

De Schola repeteert in de periode voor een uitvoering ongeveer één maal per week. Repetities vinden in de regel op donderdagavonden of zaterdagmiddagen plaats in Leiden. Een goede stem, een goed oor en de bereidheid zich te verdiepen in de finesses van de semiologie en de vocale technieken voor deze vroege muziek zijn de voorwaarden voor lidmaatschap.

CONTACT

Meer informatie over de Schola Laudunensis is te verkrijgen bij de cantor, Vincent Wintermans: laudunensis (at) gmail.com. Meer informatie over Margot Kalse is te vinden op haar website:  www.margotkalse.nl